Grup țintă

Proiectul propus de noi are ca beneficii directe perfecționarea cadrelor didactice în domeniul psihologiei copilului, dezvoltarea la elevi a controlului și autocontrolului emoțional, implicarea profesorilor și elevilor care manifestă interes pentru tema proiectului în activități extracurriculare care au ca scop diminuarea dificultăților în învățare datorită factorilor psiho-sociali

Proiectul se adresează personalului de predare al școlii din diverse arii curriculare, dar care are activități de consiliere și orientare.

Mobilitatea a 7 cadre didactice are ca scop dobândirea de abilități profesionale și competențe pentru gestionarea emoțiilor.

Proiectul stabilește o relație între psihologia elevilor care trebuie mai bine gestionată și randamentul școlar.