Detalii despre mobilitate

Mobilitatea cadrelor didactice se desfășoară în perioada 18.01-22.01. 2016

Aceasta are loc la Roma, cursul de perfectioanare fiind oferit de Centrul de invatare Infol – Innovation Training Orientation and Employment, titlul cursului de perfecționare fiind Understanding Children's Hearts And Minds: Emotional Functioning And Learning Disabilities. Cursul își propune să-i ajute pe profesori in înțelegerea emoțiilor elevilor, oferind strategii de a reduce dificultățile în învățare datorită stresului emotional.

Certificări

1. Europass Mobility

2. Certificat de participare Limba în care se desfășoară cursul : limba engleză

Descrierea partenerului

Partener este Centrul de studii INFOL Roma. Aceasta este o organizație non-profit care are ca scop îmbunătățirea calității predării și învățării din ciclul primar până la nivel secundar din școlile din întreaga lume.

Asociația urmărește atingerea obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de la Lisabona a Uniunii Europene, care caută să sprijine ocuparea forței de muncă, dezvoltarea economică și coeziunea socială, sprijină integrarea socială, culturală și profesională a individului prin intermediul serviciilor de formare profesională oferită de Centrul educational, dezvoltă anumite activități pentru a promova dezvoltarea personală și profesională a individului.

Activități desfășurate de Centrul de studii INFOL:

-organizează consilieri individuale și de grup pentru orientarea școlară a elevilor, pentru a-i îndruma pe elevi să aleagă școala

-oferă elevilor asistență educațională personalizată pentru orice nivel în colaborare cu profesori cu experiență și calificați care asigură elevilor o pregătire adecvată nevoilor lor, ajutându-i în dobândirea unei metode de studiu adecvată pentru a o obține rezultatele dorite.

Denumirea cursului de perfecționare

Understanding Children's Hearts And Minds: Emotional Functioning And Learning Disabilities

Perioada: 18.01-22.01.2016

Mobilitati individuale

1. Prof. Mirela Bugonea

1. Raport de activitate participanti la mobilitatea Erasmus click aici

2. Fisa de progres click aici

3. Fisa de monitorizare mobilitate click aici

2. Prof. Alexe Oana Felicia

1. Raport de activitate participanti la mobilitatea Erasmus click aici

2. Fisa de progres click aici

3. Fisa de monitorizare mobilitate click aici

3. Prof. Melinte Adriana

1. Raport de activitate participanti la mobilitatea Erasmus click aici

2. Fisa de progres click aici

3. Fisa de monitorizare mobilitate click aici

3. Prof. Teodorescu Vasilica

1. Raport de activitate participanti la mobilitatea Erasmus click aici

2. Fisa de progres click aici

3. Fisa de monitorizare mobilitate click aici