Activități

A1. Lansarea proiectului

 A.1.1. informarea cadrelor didactice din școală despre activitățile proiectului

 A.1.2 informarea comunității locale privind activitățile proiectului și impactul acestuia asupra comunității -conferință de lansare proiect-

A2. Pregătirea mobilității și a participanților la mobilitate

A3. Activitatea de mobilitate( participarea la cursul de perfecționare)

A4. Activitatea de diseminare în școală și în societate

Activități de diseminare

 1. Diseminări în Comisii Metodice din diverse arii curriculare( Mate- Științe, Om și Societate, Limbă și Comunicare ), în Comisia Metodică a învățătorilor

 2. Diseminări în Comisia diriginților

 3. Diseminări în cercuri metodice, pe didactic. ro și pe etwining

 4. Dezbateri / mese rotunde pe tema proiectului

 5. Propunerea de noi opționale

 6. Desfășurarea unor activități educative cu elevi cu probleme emoționale

 7. Interviuri televizate, articole în ziare locale

 8. Organizarea unui Simpozion Județean pe tema gestionării emoțiilor

 9. Organizarea unei excursii tematice

 10. Desfășurarea unor lectorate cu elevii și cu părinții